TijdSparen Nederland

De kunst van vragen en geven

Godfried Bomans herleeft in Bloemendaal.

~ ontmoetingen van oud en jong rond literair en kunstzinnig erfgoed ~

 

Op 22 december 2021 is het vijftig jaar geleden dat Godfried Bomans overleed in Bloemendaal.
Als eerbetoon aan Bomans startte Stichting TijdSparen het project ‘Godfried Bomans Herleeft in Bloemendaal’ naar analogie van het SERVUS-VU community project over dr. Martin Luther King jr. De gemeente Bloemendaal heeft 2021 uit geroepen tot het Godfried Bomans jaar.

Bomans woonde de laatste elf jaar van zijn leven aan de Parkweg 10. In zijn literair en kunstzinnig erfgoed komt de natuurrijke Bloemendaalse gemeente veelvuldig en bewonderend terug. Jong en oud kunnen zich verbonden voelen met deze voormalige markante inwoner van Bloemendaal.

Het doel van het Godfried Bomans project is ontmoeting te bevorderen tussen generaties in de Bloemendaalse samenleving. Het stimuleert jongeren om meer te lezen en zich te verdiepen in de (literaire) geschiedenis van Bloemendaal. En ouderen hebben waardevolle kennis over Bomans in zijn 1960s Bloemendaalse context. Daarom willen we ouderen met hun bijzondere herinneringen betrekken bij dit project.
Gedurende het jaar 2021 gaan we samen met een aantal lokale en regionale organisaties (coronaproof) activiteiten organiseren, geschikt voor jong en oud!

Projectlogo gb

Mooi artikel in het tijdschrift CNV Zorg over burgerschapsvorming via het Project Godfried Bomans.
Artikel Burgerschap Bomans CNV Onderwijs Zorg Primair mei 2021

Het jaar 2021 uitgeroepen tot het Godfried Bomans-jaar in Bloemendaal

Om Godfried Bomans en dit project meer bekendheid te geven, is er regelmatig contact met de Gemeente Bloemendaal. De gemeente heeft het jaar 2021 in Bloemendaal uitgeroepen tot het Godfried Bomans-jaar. Vanaf februari 2021 wordt met regelmaat een persbericht geplaatst op de gemeentelijke website en de TijdSparen website.

Zaterdag 24 en zondag 25 april | Wandelen naar de Eerebegraafplaats met Godfried Bomans (VOL)

In het verhaal ‘Twee minuten’ van Godfried Bomans beschrijft hij een wandeling van zijn huis in Bloemendaal naar de Eerebegraafplaats in Overveen. Zijn bezinning tijdens deze wandeling en herdenking raakt jong en oud. Op 24 en 25 april 2021 organiseren we deze wandelroute. Mogelijk mogen er door de corona-maatregelen minder mensen aanwezig zijn. Beeldbellen biedt een leuke tussenoplossing: jongeren met beeldtelefoons bellen met een oudere, zodat zij deze wandeling toch kunnen meemaken.

Klik hier voor meer informatie.
Update 17 april: Zoveel animo voor deze wandeling;  helaas zijn er geen plekken meer beschikbaar!

 

11 - 12 -13 juni de Ruïne van Brederode vol Bomansverhalen

De Ruïne van Brederode staat in het weekend van 11 t/m 13 juni geheel in het teken van het door de gemeente Bloemendaal uitgeroepen Bomansjaar. Uiteraard als de omstandigheden rond de coronacrisis het toelaten.

Vrijdagavond 11 juni vertellen een viertal verhalenvertellers sprookjes en verhalen van Bomans voor volwassenen opgeluisterd met harpmuziek en accordeon. Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 12 juni en zondag 13 juni kunnen jong en oud door de Ruïne zwerven waar op diverse plekken door een viertal verhalenvertellers Bomansverhalen worden verteld. Aanvang 13.30 uur.

Voor dit festivalweekend is een subsidiebedrag beschikbaar gesteld door de gemeente Bloemendaal, het Ruigrokfonds en door het Yimabamba verhalenfonds, een legaat, speciaal voor verhalenfestivals op de Ruïne. Nadere informatie verschijnt op de website www.ruinevanbrederode.nl zo gauw duidelijk is dat het festival door kan gaan.

Bomans webinars en lezingen

De voorzitter van het Godfried Bomans Genootschap was in november 2020 gastspreker bij het 1e GB online webinar. In deze serie verwelkomen we Bloemendalers, een  dialoog tussen jong en oud over de boeken en het leven van Godfried Bomans. Gedurende het jaar 2021 zullen meerdere webinars worden georganiseerd. Op de gastenlijst staat onder andere Sabine Lichtenstein. Haar vader heeft in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken gezeten bij Bomans.

Juni en juli Vijf middagen Juttersgeluk - Plastic of het klein insectenboek
Wat hebben plastic en Godfried Bomans met elkaar te maken? Natuur en insecten bleek de link te zijn voor een nieuwe activiteit in het Godfried Bomans jaar, bedacht Welzijn Bloemendaal i.s.m. Juttersgeluk. Deze stichting werkt hard aan een duurzame toekomst en wil mensen bewust maken van het plastic probleem.
Vijf woensdagmiddagen kunnen kinderen van groep 6, 7 en 8 spelenderwijs ontdekken wat de plastic soep is, hoe schadelijk plastic is, hoe plastic in ons bestaan is verweven en wat we kunnen doen om minder plastic te gebruiken. Kennis wordt afgewisseld met zwerfvuil rapen in de buurt. En van het gevonden plastic worden insecten gemaakt, geïnspireerd op de karakters uit het boek ‘Erik, of het klein insectenboek’ van Godried Bomans. De reeks wordt afgesloten met een etalage expositie van alle gemaakte insecten bij boekhandel Papyrium in Bloemendaal. Een ludieke manier om het werk van deze schrijver en de bedreiging van de biodiversiteit onder de aandacht te brengen.
Start van de reeks van 5 opeenvolgende lessen is woensdag 9 juni van 16:00 – 17:30 uur. Kosten bedragen €25, dit komt ten goed van de stichting Juttersgeluk. Meer informatie of aanmelden kan door een mail te sturen naar nicole@welzijnbloemendaal.nl
Het interviewen van ouderen door middelbare scholieren

Via een advertentie in het blad Ons Bloemendaal (mei 2020) en een artikel in het Haarlems Dagblad (september 2020) hebben we inmiddels contact met 7 mensen die Godfried Bomans hebben gekend. Zij zijn bereid om mee te werken aan interviews om hun persoonlijke verhalen op te tekenen. Via ons netwerk benaderen we middelbare scholen in Bloemendaal en omgeving. De interviews worden, na goedkeuring van de interviewers en geïnterviewden, op de website van TijdSparen gedeeld.

Een prachtig artikel verscheen februari 2021 in CNV Zorg, over burgerschapsvorming onder studenten  – ontmoetingen tussen jong en oud.
Hier te bekijken en te downloaden  Artikel Burgerschap Bomans CNV Onderwijs Zorg Primair mei 2021

Toneelstukken en verhalen van Bomans inspireren

‘De Schat van Brederode’ is een boekje van Bomans uit de serie ‘Pim, Frits en Ida’ dat zich afspeelt bij de Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid. Geïnspireerd hierop wordt in de zomer van 2021 een kinderactiviteit georganiseerd in de Ruïne van Brederode. Een andere inspiratiebron: Bomans schreef als middelbare scholier aan het Triniteitslyceum in Haarlem het toneelstuk ‘Bloed en Liefde’. Bomans neemt een loopje met de geschiedenis door allerlei historische figuren uit verschillende periodes bij elkaar in dezelfde tijd te situeren.
We gaan op zoek naar een middelbare school die dit toneelstuk wil vertolken.

Juli - augustus - september Insekten speurtocht in Thijsse's hof

Samenwerking met Thijsse’s Hof is middels het Godfried Bomans Genootschap aanstaande. In Thijsse’s Hof staat het bronzen beeld van Erik. In de maanden juli, augustus en september: Verhalenverteller Piet Paree en speurtochten! Kosten zijn € 7,50 per persoon. Meer info in de poster GB project Poster Insecten speurtocht juli 2021

Juli en augustus Filmavonden Erik, of het kleine insektenboek

Stichting Welzijn Bloemendaal zal filmavonden/middagen organiseren in hun jongerenruimtes en de film van Erik vertonen. Ter introductie zullen een of twee Bloemendaalse ouderen hun persoonlijke ervaring met Bomans en zijn boeken met jongeren delen. Ter afsluiting wordt nog een korte gezamenlijke activiteit georganiseerd, bijvoorbeeld een wedstrijd pannenkoeken bakken. Gestart wordt met een avond of middag in de dorpskernen Vogelenzang en in Bennebroek. Ook wordt gedacht aan bijeenkomsten in de dorpskernen Bloemendaal en Aerdenhout, waar ouderen met hun kleinkinderen worden verwelkomd om de Erik-film te bekijken.

Clipphanger over het werk van Godfried Bomans

Middelbare scholieren gaan een clipphanger maken over het werk van Godfried Bomans. Een clipphanger is een kort filmpje van ongeveer 1 minuut waarin een onderwerp zo beeldend en kort mogelijk wordt duidelijk gemaakt. Het is een vorm van informatie die veel jongeren aanspreekt. Ouderen zullen de input-informatie geven op basis waarvan de kinderen het filmpje maken. Het filmpje wordt vervolgens gebruikt door Bloemendaalse ouderen om kinderen op andere (basis)scholen over Godfried Bomans te vertellen. Een mooi voorbeeld is de clipphanger dr. Martin Luther King jr.

29 augustus Godfried Bomans Schaaktoernooi

Op 29 augustus 2021 wordt het Godfried Bomans Schaaktoernooi georganiseerd, in samenwerking met de Kennemer Combinatie, de schaakvereniging van Zuid-Kennemerland. Jong en oud spelen tegen elkaar! De Kennemer Combinatie heeft veel ervaring met zowel fysieke als online schaaktoernooien, en ondersteunt dit initiatief. De Gemeente Bloemendaal heeft een ruimte in het gemeentehuis aangeboden.

Datum: Zondag 29 augustus 2021
Tijd: 11:00-17:00 uur
Locatie: Dorpshuis Vogelenzang, Henk Lensenlaan 2A, 2114 ER Vogelenzang map 
Wil je deelnemen? Geef je dan op door bijgaand formulier in te vullen. https://tockify.com/kennemercombinatie/detail/194/1630227600000

Expositie in de bibliotheek Bloemendaal

In de Bloemendaalse bibliotheek willen we maandelijkse voorleesbijeenkomsten met ouderen en basisscholieren organiseren. Bijvoorbeeld lezen uit de serie ‘Pim, Frits en Ida’ waar GB sprookjes en verhalen heel beeldend worden verteld. Ook zal een expositie worden geopend met 16 fotopanelen. Veel foto’s zijn al door het Frans Hals Museum ter beschikking gesteld.

PKN Kerken in Bloemendaal met een lekenpreek over Bomans

Bomans was praktiserend katholiek en voorganger in oecumene. Er zijn contacten met kerkelijke vertegenwoordigers van verschillende geloofsrichtingen…..  ‘Samen op de kansel in de RK kerk’ is het idee. Dan breng je Bomans tot leven en mensen opnieuw bij elkaar, zoals Bomans ook destijds verbindend was.

Schat van Brederode

Samenwerkingspartners:

  • de Bloemendaalse bibliotheek
  • het Godfried Bomans Genootschap
  • de Gemeente Bloemendaal
  • Welzijn Bloemendaal
  • Stichting Ons Bloemendaal
  • de Kennemer Combinatie
  • Stichting Ons Dorpshuis

Contact voor dit project:
Annette Molkenboer, initiatiefnemer TijdSparen NL  e-mail annette@tijdsparen.org
Sylvia van de Bunt, initiatiefnemer Godfried Bomans project

Projectplan 2021 Godfried Bomans herleeft in Bloemendaal

Het volledige projectplan kunt u hier downloaden Project GB herleeft in Bloemendaal feb 2021.

Meer weten?

Ontdek hier meer over TijdSparen, wat de uitgangspunten zijn, waar het vandaan komt en meer over de filosofie die erachter zit.

MEE DOEN!

Wil je ook aan TijdSparen doen, kijk dan hier voor informatie en hoe je hierbij ondersteuning kan krijgen.

Contact

Wil je meer informatie op maat van TijdSparen NL?  Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.