Over het ontstaan
en de stichting

TijdSparen Nederland is een stichting opgericht in Bloemendaal. Initiatiefneemster, Annette Molkenboer, heeft vier jaar in New York gewoond en daar ervaring opgedaan met twee  vormen van Tijdsparen (TimeBanking). Ook heeft zij uitgebreid gesproken met Edgar Cahn, de bedenker van TimeBanking. En ze verdiepte zich in Fureai Kippu, een vergelijkbaar concept uit Japan.

Timebanking is een soort dienstensysteem. Je doet een uur iets voor een ander en ontvangt een symbolisch punt. Timebanking vindt plaats wanneer een netwerk of kring van leden is overeengekomen dat zij elkaar punten zullen geven en ontvangen voor diensten die andere leden leveren. Die netwerken worden ’tijdbanken’ genoemd.

TijdSparen 2023

OERgezellig delen met TijdSparen
Tijd wordt een ruilmiddel om elkaar verder te helpen. Als je een uur iets voor een ander doet, krijg je een symbolische ‘OER’, een punt. Die ‘OER’ kan je vervolgens zelf weer gebruiken om iets van een ander te vragen. Het levert vaak verrassende en prachtige uitwisselingen op tussen mensen die elkaar anders niet zouden benaderen. Mensen zijn minder geïsoleerd en gaan zich minder eenzaam voelen. 

Als vrijwilligersorganisatie ondersteunen we mensen bij het opzetten van een eigen TijdSparen-groep. Zo creëren we een netwerk van groepen die elkaar ondersteunen en met elkaar kennis en ervaring uitwisselen. De stichting zet zich in voor het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. We zijn volledig afhankelijk van giften, sponsoring, donaties en legaten. Zo proberen we inkomsten te verwerven die nodig zijn voor het verspreiden, bewaren en ondersteunen van het gedachtegoed.

Ons bestuur kent drie leden en heeft een ondersteuner. De bestuursleden ontvangen geen honorarium, vacatiegelden of dergelijke beloning voor hun werkzaamheden.
♦ Annette Molkenboer-Hamming (oprichter en voorzitter)
♦ Brigit Lammersen (penningmeester)
♦ Vivianne Lückers (secretaris)
♦ Rita Meuwese (ondersteuner)

Hoe TijdSparen in NL komt

Timebanking is rond 1980 ontworpen door Edgar Cahn om het soort geven en ontvangen aan te moedigen dat zal helpen bij het opbouwen en ondersteunen van gezinnen, buurten en gemeenschappen. Hij stelde dat Timebanking een krachtige rol kan spelen bij het bereiken van een meer gelijkwaardige samenleving. Dat probeerde hij met de “gouden regel” van timebanking: alle uren zijn gelijk, ongeacht de aard van de handeling.

In New York heeft Annette gezien dat meedoen aan TimeBanking voor haar en voor degenen die zij daar heeft leren kennen een enorm effect heeft op het gevoel van saamhorigheid en verbinding met elkaar. Haar betrokkenheid bij dit concept groeide in deze periode enorm. Bij terugkeer was zij daarom gedreven om dit systeem van uitwisselen ook in Nederland vorm te geven. Zo ontstond Stichting TijdSparen Nederland: via ontmoeting en concrete activiteiten bouwen aan een netwerk waarin uitwisseling van diensten wordt gewaardeerd in tijd in plaats van geld.

“Waar het om gaat is dat je afspreekt met elkaar dat je elkaar gaat helpen aan de hand van een soort puntensysteem. Door na te denken over wat je graag geeft of ontvangt kom je nader tot elkaar. Veel mensen vinden het niet moeilijk om te geven, maar wel om het te vragen. Je hoeft er niet verlegen om te zijn in dit systeem, want het is een vorm waarin je mag geven én nemen. Door de punten (de TijdSparen OEREN)  die er aan verbonden zijn maak je het overzichtelijk.’

Annette Molkenboer

Oprichter TijdSparen Nederland

Meer weten?

Ontdek hier meer over TijdSparen, wat de uitgangspunten zijn, waar het vandaan komt en meer over de filosofie die erachter zit.

MEE DOEN!

Wil je ook aan TijdSparen doen, kijk dan hier voor informatie en hoe je hierbij ondersteuning kan krijgen.

Contact

Wil je meer informatie op maat van TijdSparen NL?  Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.