Maandag 23 maart is het internationale TimeBanking Day 2020, omdat die dag Edgar Cahn, de grondlegger van Timebanking, 85 jaar wordt.

TijdSparen is een nederlandse vorm van TimeBanking en daarom vinden we dat ook wij bij die dag moeten stil staan. Over de hele wereld, voor zover het Coronavirus het toelaat, wordt door deelnemers aan Timebanking hier aandacht aan besteed.

Op Youtube: Edgar Cahn ‘For all, by all’

Timebanking Day