TijdSparen Nederland

De kunst van vragen en geven

 

Over TijdSparen Nederland


Ons doel

Ons doel is een sociaal-economisch waardensysteem waarin uitwisseling van diensten tussen mensen wordt gewaardeerd in tijd dan in plaats van geld.

We ondersteunen groepen en organisaties bij het opzetten van een eigen TijdSparen-groep. Daarin gaan we samenwerken met zorgorganisaties, wijkteams, bibliotheken, scholen,  buurtinitiatieven en vrijwilligersorganisaties.

Onze ambities

  • We willen TijdSparen in Nederland bekend maken door nieuwe TijdSparen-groepen op te richten en te ondersteunen. Vooral om kwetsbare burgers uit hun isolement te halen.
  • Daarvoor ontwikkelen we projecten samen met scholen en buurtinitiatieven.
  • Daarnaast gaan we een digitaal platform ontwikkelen waar deelnemers kunnen aangeven of zij hulp nodig hebben, reageren op vragen en vooral ook hun punten kunnen bijhouden.

Ons bestuur

TijdSparen Nederland is een stichting opgericht in Bloemendaal. We zijn een vrijwilligersorganisatie en volledig afhankelijk van giften, sponsoring, donaties en legaten. Ons bestuur kent drie leden:

  • Annette Molkenboer-Hamming (initiatiefneemster en voorzitter)
  • Brigit Lammersen (penningmeester)
  • Vivianne Lückers (secretaris)
  • Rita Meuwese (lid)De stichting zet zich in voor het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Door middel van giften, subsidies en crowdfunding zal de stichting de inkomsten verwerven die nodig zijn voor het verspreiden, bewaren en ondersteunen van het gedachtegoed. Ons beleidsplan 2020-2021 kunt u hier downloaden  : sept 2020 Beleidsplan STN 2020-2021.

The Core Economy has been damaged by the money economy. Co-Production calls for a more healthy and supportive relationship between the two kinds of economy.

Foto bestuursleden TijdSparen Nederland

Meer weten?

Ontdek hier meer over TijdSparen, wat de uitgangspunten zijn, waar het vandaan komt en meer over de filosofie die erachter zit.

MEE DOEN!

Wil je ook aan TijdSparen doen, kijk dan hier voor informatie en hoe je hierbij ondersteuning kan krijgen.

Contact

Wil je meer informatie op maat van TijdSparen NL?  Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.