TijdSparen Nederland

De kunst van vragen en geven

De Stichting TijdSparen Nederland wil graag een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn. Dat betekent dat we dan voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen. Door het ANBI keurmerk kun je als donateur en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven de stichting dan geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.
Het traject om deze status te bereiken is in ontwikkeling (dd. februari 2021).

Fiscale naam: Stichting TijdSparen Nederland
Fiscaal nummer (RSIN):  8609.30.907
KvK Nr: 77195965
Contactgegevens
: Kennemerweg 6  –  2061 HS  Bloemendaal,
Mobiel : +31 6 47239191
Email: mailto:  vraag@tijdsparen.org

Stichting TijdSparen Nederland wil mensen met elkaar verbinden op basis van gelijkheid en wederkerigheid. Hierdoor voelen mensen zich sterk en zelfstandig, tegelijkertijd verbonden en niet alleen. TijdSparen brengt mensen bij elkaar en inspireert hen tot inzetten van hun kracht ten behoeve van de anderen in de groep en de groep zelf. Door het wederkerige karakter van de aan elkaar geboden hulp zijn deelnemers niet van elkaar afhankelijk.

Een nadere omschrijving van onze doelstellingen, missie en visie is opgenomen in sept 2020 Beleidsplan STN 2020-2021.

  • De namen en functie van de bestuurders: zie de pagina Over ons
  • Het beloningsbeleid: al onze bestuursleden werken onbezoldigd.
  • Een actueel verslag van onze activiteiten: bekijk sept 2020 Beleidsplan STN 2020-2021.
  • Een financiële verantwoording: de Stichting heeft als startdatum 01-01-2020 en daarom nog geen jaarverslag.